Question 16 of 246

At 25°C, the equilibrium constants K1, K2 and K3 of three reactions are:

        N2 + 3H2 2NH3 ; K1

        N2 + O2 2NO; K2

        H212O2 H2O; K3

The equilibrium constants for the oxidation of NH3 by oxygen to give NO is:

(a) K32K1                                                  (b) K22K3K1

(c) K1K2K3                                                (d) K2K33K1