NEET Questions Solved


(2)

VP=V1+V2+V3+V4     = Kq5a2+Kqa2+Kqa2+Kq5a2     = 4Kq5a+4Kqa

V=2Kqa2+25

Difficulty Level:

  • 36%
  • 34%
  • 9%
  • 22%